Izaera pertsonaleko datuak jasotzeko eta lantzeko baimena

Izaera pertsonaleko Datuen Babesari buruzko 15/1999 Lege Organikoan eta xedapen osagarrietan xedatutakoa betez, Zuk zure berariazko baimena ematen diguzu zure datuak honako datu fitxategian sartu ahal izateko Gaursa Autoak S.L.U. helbide Soziala honako hau du Barrio Arriandi, 12, eta IFZ A48855274. Edozein unetan datu horien aurka jarri edo horietara sartzeko, aldatzeko eta baliogabetzeko aukera duzu, hala nahi izanez gero, idatzizko jakinarazpena bidaliz helbide elektroniko honetara 56e736b74456c667a77786633687472. edo fax zenbaki honetara 94 620 41 42 .

Zure datu pertsonalek tratamendu sekretua eta konfidentziazkoa jasoko dute Gaursa Autoak S.L.U., ren aldetik eta hark hartu beharreko neurri guztiak hartuko ditu datu horien aldaketa, galera, baimendu gabeko tratamendua edo sarrera saihesteko, teknologiaren egoera kontuan izanik.

Gaursa Autoak S.L.U. ez ditu inolaz ere erabiltzaileak bere esku jarritako datuak erabiliko beste batzuei zerbitzuak emateko edo erabilera propioa lortzeko, erabiltzaileari eskatutako zerbitzuak emateko baino.

Horrela, eta aipatutakoarekin bat etorriz, zuk baimena ematen diozu Gaursa Autoak S.L.U. ri bere datu pertsonalak web gune honen bitartez jaso ditzan.